Различия между връзките с обществеността и пропагандата

Между Връзките с обществеността и пропагандата съществуват някои съществени различия, от които можат да се посочат като по-важни следните:
а) Обикновено пропагандата е нагласена информация към собствените интереси на комуникатора, за да се приеме и подкрепи една идея, докато Връзки с обществеността имат задачата да се постигне разбирателство между комуникатора и комуникатирания за станалото събитие или явление;
б) Пропагандаторът е агитатор, който настойчиво и натрапчиво пренася идеята в съзнанието на получателя, зада я приеме и подкрепи, а Връзки с обществеността чрез диалог и взаимно рабзирателство постигат по-добри резултати;
в) Пропагандата се извършва от специализирани звена – грепа специалисти, служби, сектори или отдели към местните органи на властта или влизат в състава на някои обществени организации – браншови съюзи, федерации, агенции, алианси и др., докато Връзки с общественистта са дело на ръководството на стопанските предприятия и учреждения, привличащи в тази дейност от двама до трима специалисти-организатори;
г) Връзки с обществеността използват преди всички диалога като форма за комуникиране с обществото, докато пропагандата в повечето случаи стреля по различни цели и посоки;
д) Пропагандата не винаги разкрива истината, каквато е, докато Връзки с обществеността са длъжни да я казват, защото иначе погубват създателя си.