Разкрити са всички тежки посегателства против личността, извършени през 2009 г. в Русенска област

ОДМВР-Русе анализира дейността си за 2009г.

Сравнителните статистически данни и резултатите на областните дирекции на МВР в страната за 2009 г. нареждат Русенска област сред по-спокойните региони по отношение на криминалната престъпност, стана ясно на проведения днес отчет за работата на ОД МВР – Русе. Регистрираните престъпления по криминална линия са 3099. В общата разкриваемост на тези деяния е отчетен абсолютен ръст от 366 броя повече, приключени като разкрити са 1631. Допълнително от предходни периоди са установени още 370 престъпления. Отбелязано е нарастване на криминалната активност сред жителите на областта. Броят на заподозрените лица е 1422, от които 146 са непълнолетни. Заподозрени са още 422-ма извършители на престъпления, станали в минали периоди. В резултат на положения труд от страна на криминалисти, криминални експерти и разследващи всички тежки посегателства против личността, извършени през 2009 г. в Русенско, са разкрити.
В структурата на криминалната престъпност доминиращо място заемат имуществените престъпления, а най-масовото е кражбата /дял от 55.6% от всички регистрирани за годината/. Сериозно място сред посегателствата против собствеността заемат грабежите, като се забелязва завишение в регистрираните случаи, но пък значително е нараснала разкриваемостта от 51.21% до 67.61%. Реализираните измами на територията на региона са намалели след последните успешни акции на русенската полиция в тази насока. През 2009 г. са образувани 35 досъдебни производства срещу 60 лица за престъпления свързани с наркотици. Статистиката сочи 147 непълнолетни като извършители на престъпления и тревожния факт, че те са автори на 11.62% от разкритите престъпления.
Значителен е ръстът през изминалата година на разкритите икономически престъпления – 243 – с 13.7 % повече от м.г., като сред успешните разследвания са престъпления, извършвани от длъжностни лица, управители и представители на търговски дружества, на земеделски кооперации; документни престъпления; измами, свързани с набиране за работа в чужбина; прехвърляне на средства от сметките за доброволно пенсионно осигуряване, където са засегнати над 600 човека; документни престъпления, за издаване на свидетелства за управление на МПС; използване на служебно положение и др.
В резултат на ефективната превантивна дейност на полицейските служители рязко намаление – с близо 700, бележи броят на регистрираните пътнотранспортни произшествия по пътищата в Русенска област, въпреки значителното увеличение на трафика. В същото време заради агресивно и безразсъдно поведение жертвите на пътя са се увеличили с 20.
През годината служителите на ОД МВР – Русе реализираха поредица успешни акции за задържане на извършители на измами, както и пресичане или предотвратяване на такива случаи за стотици хиляди лева. Значителна работата за разследването за подкуп и търговия с влияние срещу трима общински съветници от Русе, въз основа на което комисията „Кушлев” предяви най-големия имуществен иск от съществуването си до момента.
Директорът на ГД “Охранителна полиция” комисар Милчо Енев поздрави състава от името на ръководството на министерството и даде положителна оценка за постигнатите резултати от служителите на ОДМВР-Русе през 2009 г. Като приоритетни задачи за изпълнение през настоящата година той очерта: изграждането на Шенгенска информационна система и обучението на състава за работа с нея; полицейското сътрудничество с Румъния и оптимизиране на взаимодействието по противодействие на трансграничната престъпност и работата в центрове за обмен на информация,  в което всъщност русенската дирекция традиционно активно участва; издаването на новите лични документи; работата по безопасност на движението и намаляването на пътнотранспортния травматизъм и т.н.
Положителна оценка за съвместната работа и постигнатите резултати даде и окръжният прокурор на Русе Огнян Басарболиев. който подчерта професионализма на криминалисти и полицаи и информира, че по отношение противодействието на корупцията и злоупотребата с власт има успешно приключени над 5 дела срещу длъжностни лица – кметове, общински съветници и други на отговорни позиции, които са вече внесени в съда и работата в това направление ще бъде приоритет в съвместните действия през 2010 г.
Ръководството на МВР бе представено от комисар Милчо Енев, директор на ГД “Охранителна полиция”. На отчета присъства и областният управител Пламен Стоилов, който благодари на служителите на МВР за усилията им Русе и областта да са сред спокойните места за живеене.