Разкрити са всички тежки посегателства срещу личността, извършени през 2009 г. на територията на Ямболска област

ОДМВР-Ямбол анализира дейността си за изминалата година

През 2009 г. на територията на Ямболска област са регистрирани 1923 престъпления. Разкрити са извършителите на 1104 тях, което съставлява 57.41% разкриваемост – с 9.36% по–висок спрямо средния за страната. Разкрити са и 209 престъпления, регистрирани през минали периоди. От областната дирекция отчитат нарастване в коефициента на криминогенната активност. Увеличен е и броят на престъпленията, извършени в съучастие – 339. В следствие на професионалните действия на криминалисти, криминални експерти и разследващи, са разкрити всички тежки посегателства против личността, извършени през 2009 г. в Ямболска област. Определящи в структурата на криминалната престъпност в региона са престъпленията против собствеността. Увеличен е броят на регистрираните грабежи – 33, от тях разкрити са 26, като през отчетната година значително е нараснал процентът на разкриваемост – от 33.33% на 78.79%. Регистрираните кражби са 1130, от тях 532 са разкрити. Наблюдава се тенденция за увеличение на регистрираните престъпления от този тип, но в същото време трайно расте и процентът на разкриваемостта им. Налице е активизиране на състава в противодействие на наркоразпространението в региона. 19 са регистрираните случаи на разпространение на наркотични вещества, като в периода са приключени 18 досъдебни производства. Установени са и два случая на отглеждане на растения за производство на наркотици, приключили с осъдителни присъди. Неутрализирани са две организирани престъпни групи, разпространяващи наркотични вещества в региона.   Разкриваемостта при икономическите престъпления е 67.33%. През отчетната година се наблюдава ръст при този вид деяния, но нараства и броят на разкритите – регистрирани 251, от тях – 169 разкрити.
С 200 по-малко са регистрираните през 2009 г. пътно-транспортни произшествия.
На отчет-анализа за дейността на Областната дирекция на МВР в Ямбол присъстваха зам.-министър Павлин Димитров, директорът на ГДПБС главен комисар Николай Николов, както и окръжният прокурор на града.
Зам.-министър Димитров даде положителна оценка за работата на ОДМВР-Ямбол и очерта приоритетните за дирекцията въпроси, свързани с присъединяването на страната ни към Шенгенското пространство и подготовката за стартиране издаването на новите документи за самоличност.