Развитие и модернизация на инфраструктурата, е едни от приоритетите в проекта за бюджет на община Ямбол

Развитие и модернизация на инфраструктурата. Това е едни от ключовите приоритети в проекта за бюджет 2010 на община Ямбол, съобщиха от пресцентъра на община Ямбол. Проектът бе представен и подложен на публично обсъждане пред повече от 100 представители на институции, общински съветници и граждани. На обсъждането присъстваха кметът на община Ямбол Георги Славов и неговите заместници. Параметрите по проектобюджета представи зам.-кметът Надя Данкинова. Сред приоритети на бюджет 2010 са още: повишаване качеството на предлаганите от общината публични услуги; разширяване обхвата и подобряване на качеството на социалните услуги; инвестиране в създаването на нови проекти, като основа за привличане на допълнителни средства; успешно управление на одобрените проекти.
Проектът за бюджет на общината е в размер на 44,393 млн. лева при 35, 650 млн. лева за 2009 г., от тях – собствени приходи – 17,350 млн. лева, банков кредит – 5 млн. лева, преходен остатък – 2, 925 млн. лева и държавни трансфери -19,110 млн. лева
Инвестиционната програма на Община Ямбол по предложения разчет за 2010 г. е подчинена на приоритетите залегнали в Общинския план за развитие 2007 – 2013 г. и е насочена към решаване на проблемите на гражданите и бизнеса. Общият размер на предвидените капиталови разходи е 8 592 015 лева. Основните разходи в капиталовата програма за 2010 г. са предвидени за основен ремонт на улични платна и тротоари. Това са най-честите предложения на гражданите, бизнеса и един от приоритетите в плана за развитие. Според кмета на общината Георги Славов, визията на общината е за постъпателна рехабилитация на уличната мрежа, чрез основни ремонти на улици, което е значително по-скъпо решение на проблема, но ще има траен и видим ефект, вместо годишното кърпене на дупки. Инвестициите на община Ямбол ще се реализират в зависимост от изпълнението на програмата за разпореждане с общинско имущество. Проектът за бюджет 2010 на община Ямбол ще бъде внесен за одобрение в общинския съвет./агенция Фокус/