Раджастична сила и раджастична храна

Втората сила от тези универсални потоци е раджастичната сила, силата на безспирното движение, дейност, промяна. Когато в съзнанието ни преобладава тази сила, ние ставаме възбудени, нервни, неспокойни, неспособни да се успокоим и отпуснем. Раджастични храни са тези, които стимулират тялото и мисълта и трябва да бъдат приемани само в ограничени количества, за да се поддър­жа умствената дейност в равновесие. В противен случай, ако ядем твърде много от тези стимулиращи храни, умът ще бъде прекалено възбуден и ще е невъзможно да го укротим за някои фини духовни занимания, като напри­мер медитацията. В тази категория храни влизат: съдър­жащи кофеин напитки като кафе, чай, кока-кола и други газирани напитки, шоколад, лютиви пикантни подправ­ки, ферментирали храни и някои лекарствени средства.