Равнището на заетост при жените е 58,3 процента

Равнището на заетост при жените в икономически активна възраст (15-64 години) е 58,3 процента, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова на конференция за правата на жените на работното място днес. Тя цитира данни на НСИ за 2009 г., според които работещите жени в България продължават да бъдат по-малко от мъжете.

Необходима е социално отговорна бизнес политика и широка мрежа от услуги в подкрепа на семейството, отбеляза заместник-министър Симеонова, като даде пример с гъвкавите форми на заетост, създаването на детски градини и ясли към предприятията или алтернативни форми на такива.
В изказването си заместник-министър Симеонова отбеляза, че сътрудничеството между МТСП и социалните партньори е в посока пълноправното участие на жените в процесите на вземане на решения и в равния достъп до пазара на труда
Двудневния форум се организира от Женския комитет на Паневропейския регионален съвет към Международната профсъюзна конфедерация.