равителството одобри мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция

Министерският съвет прие предложените от вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция. Те бяха дискутирани на поредица от срещи между представителите на правителството, синдикатите и работодателите. Целта им е  да омекотят последствията от икономическата криза, да  бъдат постигнати бързи, реални и устойчиви резултати  по преодоляването на последиците от нея и  да стабилизират бюджетната позиция.

До 15 дни ще бъдат изплатени 550 млн. лв. от задълженията на държавата към бизнеса, увери министър-председателят Бойко Борисов при подписването на пакета от мерки, приети от Националния съвет за тристранно сътрудничество.

По предложение на вицепремиера Симеон Дянков, правителството одобри и допълнителна мярка, по която не беше постигнат консенсус в НСТС – освобождаване на държавното обществено осигуряване от ангажимента да заплаща първите 3 дни от временната неработоспособност с оглед избягване на злоупотреби с осигурителната система.