Работодателите да плащат първите три дни от болничните в размер на 70 на сто, прие на първо четене парламентът

Народното събрание прие на заседанието си на 3 юни 2010 г. на първо четене промени в кодекса за социално осигуряване. Те предвиждат до 31 декември 2010 г. работодателят да плаща за първите три дни от болничните на своите служители 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност. Така НОИ ще поеме изплащането на 80 на сто от болничните от четвъртия ден. Вносител е Министерският съвет. Дебатите по текстовете започнаха още през вчерашния пленарен ден и продължиха и днес. И опозиция, и управляващи подкрепиха отпадането на максималния размер на обезщетението за безработица.

Неизползваният до 1 януари 2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години може да се ползва само до 31 декември 2011 година, приеха депутатите на първо четене. Промяната е част от законопроекта на Министерския съвет за изменения в Кодекса на труда. С тях се регламентират антикризисните мерки на правителството. Депутатите отхвърлиха два законопроекта за промени на трудовия кодекс, внесени от левицата. С още три месеца може да се удължи периодът, за който се въвежда непълното работно време при намаляване на обема на работата, предвиждат приетите промени. В действащия сега кодекс е разписано, че в този случай работодателят може да установи за  три месеца в една календарна година непълно работно време.

Осигурителният стаж на работниците, за които е въведено непълно работно време, се зачита изцяло, независимо от продължителността на работното време, приеха още депутатите. Това изменение се предвижда да важи до края на следващата година. Друга законова промяна с антикризисна цел е удължаването с още 45 календарни дни на срока, в който работодателят – без съгласието на своите работници и в случаите на производствена необходимост, може да им възлага временно друга работа в същото или в друго предприятие. Сега този период е 45 дни. Законовата промяна е с временен характер и се предвижда да важи до края на 2011 година.

Друга от приетите антикризисни мерки за запазване на заетостта е възможността работодателите да „пускат“ работниците и служителите в „специфичен отпуск по икономически причини. До 31 декември 2010 г. работодателят ще може да предостави неплатен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие при намаляване обема на работата. Периодът, за който работодателят ще има право да предоставя неплатения отпуск, е до 60 работни дни. Двойно се увеличава минималният размер на наложената на работодателя санкция за маловажно нарушение. Най-малката глоба вече ще бъде 100 лв., а максимално предвиденият размер се увеличава от 100 на 300 лева.

Парламентът прие доклада на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2009 г.

Парламентът избра тримата нови членове на КРС. Те са Никола Колев, който стана и  заместник-председател на регулатора, Константин Тилев и Ирина Романска.