Работна среща на председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова с председателя на Българско-Каталунската Търговска Камара господин Манел Риера

На 08 март 2010 г. в гр. София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с председателя на Българско-Каталунската Търговска Камара господин Манел Риера.

По време на срещата господин Риера представи накратко своята дейност в България. Осъществява консултантска дейност в областта на дългосрочното планиране, подпомага изготвянето на проекти за финансиране от европейски фондове. Господин Риера изрази своето желание за тясно сътрудничество, като подчерта, че опитът на Испания като страна-членка на ЕС би бил полезен за България. Разказа, че първите години на членство за Испания са били също така трудни както и за България, но вижда в страната ни потенциал, който може да бъде развит.

Госпожа Маркова от своя страна изложи възможностите за разширяване и задълбочаване на двустранните отношения, които сключеното Споразумение между Република България и Кралство Испания за взаимна защита и обмен на класифицирана информация дава. Запозна господин Риера с идеята за организиране на среща между Сдружението на българската отбранителна индустрия и представители на испанската страна от областта на военната индустрия.

Госпожа Маркова представи накратко международната дейност, която ДКСИ осъществява въз основа на законовите си правомощия и предостави на господин Риера Бюлетин, съдържащ хронологично описание на тази дейност от създаването на ДКСИ до момента. Запозна госта с практиката на Комисията относно организираните семинари в областта на индустриалната сигурност на класифицираната информация с водещи български дружества.

Господин Риера изказа своята висока оценка за професионализма в работата на Комисията, като подчерта значението на институции като ДКСИ с оглед международния авторитет на страната.

И от двете страни бе заявено желание за продължаване на сътрудничеството.

Срещата се състоя в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.