Работна сила

Трудовото право регулира обществените отношения свързани с труда. Процесът на труда е целесъобразна човешка дейност за създаване на потребителски стойности. Трудът се осъществявапосредством работна сила, която е сбор от физически и умствени способности , с които разполага и има възможност да предостави човешкия организъм.
Работната сила е обект на трудовите правоотношения. Трудовите отношения са обществени отношения, които възникват между работодателя от една страна и работника или служителя от друга страна по повод прилагането на работната сила към средствата да производство.Всички отношения, които възникват посредством предоставянето на работна сила са трудови правоотношения. Работната сила може да се предостави само в правната норма на трудовото  правоотношение-чл.1, ал.2 КТ – „ Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения.” Именно, защото единствено трудовото правоотношение има за предмет тази специфична престация, това не означава, че трудът в по-широк смисъл не може да бъде предмет на други правоотношения. Напротив, може, но не като жив труд, а като трудов резултат.Като такъв може да бъде предмет и на редица други правоотношения. Но като жив труд може да бъде предмет само на трудови правоотношения.