Работна група с представители на държавата, синдикатите и работодателските организации ще предложи актуализирани антикризисни мерки

Националният съвет за тристранно сътрудничество взе решение за сформиране на нова работна група за преговори.

Основни задачи на експертите от държавата, синдикалните и работодателските организации ще бъдат  актуализацията на антикризисните мерки и подготовката на Национално споразумение. Централен фокус в двугодишния пакт между правителството и синдикалните, и работодателските организации ще бъде заетостта – запазване и създаване на нови работни места.

По време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, социалните партньори обсъдиха въпроса за лихвите на търговските банки.