Работна група изготвя промяна на законодателството за децата и семейството

Работна група изготвя промяна на законодателството в политиките за децата и семейството, съобщи днес министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов на конференция „Да опазим децата на България – насилието сред деца и върху деца и младежи“.

Той уточни, че работната група е създадена преди десет дни и включва представители на различни държавни институции, парламента и неправителствени организации, които ще разработят измененията в закона до края на тази година.

Министър Младенов запозна участниците в срещата с подписаното по негова инициатива споразумение за сътрудничество за координиране на работата на структурите на местно ниво за подкрепа на деца, жертви или в потенциален риск от насилие и при кризисна интервенция.

МТСП развива и социални услуги за жени и деца-жертва на насилие и трафик, каза министър Младенов и посочи, че в кризисните центрове жертвите на насилие получават освен психологическа и социална подкрепа и подслон. Разкритите кризисни центрове в страната са с капацитет 101 места, а центровете за обществена подкрепа са с 1 960 места, допълни той.

Конференцията се провежда под патронажа на омбудсмана на България Гиньо Ганев.