Първото заседание на Консултативния съвет по въпросите на водния транспорт се проведе в МТИТС

Приоритетите в сектора и перспективите за развитие на пристанище Бургас бяха основните теми на първото заседание на Консултативния съвет по въпросите на водния транспорт към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Участниците се обединиха около предложението, че е от първостепенно значение да бъдат привлечени инвестиции, които да бъдат вложени в нови технологии и подобряване на материалната база на порта.

В рамките на срещата бяха приети правила за работа на Консултативния съвет, както и работна програма за първото полугодие на 2010 г.

Консултативният съвет по въпросите на водния транспорт към Министерството на транспорта, информационните технологиите и съобщенията бе създаден със заповед на министър Александър Цветков в началото на тази година. Негов председател е заместник-министър Камен Кичев, а в състава му влизат представители на ИА „Морска администрация“, ДП „Пристанищна инфраструктура“, ИА „Поддържане и проучване на р. Дунав“, както и на браншовите организации „Българска асоциация на корабопритежателите“, „Българска асоциация на корабните брокери и агенти“, „Бургаска морска асоциация“ и „Българска морска камара“.