Първи май – Международен ден на труда

Уважаеми Дами и Господа,

На първи май – Международния ден на труда, съм щастлив да ви поздравя по повод празника, който се отбелязва ежегодно в много страни по света.

През „Европейската година за борба с бедността и социалното изключване” работата на МТСП е насочена към създаване на условия за равен достъп до пазара на труда и за включване на най-отдалечените социални групи към активния живот на обществото ни.

Ключовото послание при създаването на новата стратегия на Европейския съюз до 2020 година е „Нови умения – за нови работни места”. Приоритетните мерки в сферата на труда и социалната политика в тази насока днес са обучение, квалификация и преквалификация на безработните и заетите.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” дава широки възможности не само на работниците и служителите, но и на безработните, като включва младите семейства и хората в предпенсионна възраст на пазара на труда.

Днешният празник е повод да ви уверя, че съвместно със социалните партньори – синдикати и работодатели, на масата на преговорите търсим най-правилните решения и се стремим да гарантираме вашите социални права.

Всички ние определяме настоящата година като трудна, но и особено важна в областта на социалната политика. Уверявам ви, че Министерство на труда и социалната политика осъществява строг контрол, за да не допуснем трудностите, пред които сме изправени, да рефлектират върху условията на труд и правата на работниците.

МТСП ще продължава да предприема инициативи, насочени към стимулиране на бизнеса да запазва и разкрива нови работните места.

Нека си пожелаем бъдещи професионални успехи и да посрещаме предизвикателствата с оптимизъм и вяра.

Честит празник!

Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика