Първи контакти с Водолей

Лесно е да го срещнете на празненство, екскурзия или концерт. Неговият вкус към новости и ненаситното му любопитство водят до опасни сексуални наклонности – даже понякога до садизъм. Обича обкръжението от хора, обича да организира празненства. Ако е на гос­ти на друго тържество, Водолей се откроява като магнетична личност и впечатляващ събеседник. Никога не празнослови. Винаги дискути­ра идеи или събития. Ако не четете достатъчно или не умеете да говорите свободно, Водолей не е за вас, защото вие не бихте могли да поддържате интереса му.
Ако искате да продължите вашите отношения, трябва да направи­те първи предложение за среща. Не се смущавайте да питате – Водо­лей отговаря на смелостта и доверието. Действайте така, че все едно е невъзможно да претърпите провал.
Предложете нещо, което е интелектуално и стимулиращо – няма да постъпите зле, ако накарате мозъка на Водолей да работи. Те ви­наги са вътре в събитията и в културните прояви. Ще откриете, че техните коментари са хумористични и заинтригуващи. По-късно иде­те в забравен църковен двор или пък – сутрин рано на пазара.
Винаги помнете, че Водолей не обичат конвенционалните неща.
Те обичат да дават и да получават подаръци. Ако вие сте този, на когото подаряват, приемете с благодарност. Подаръците могат да бъ­дат малко извън общоприетите, но не изглеждайте озадачени. От своя страна, за тях изберете нещо за ума (шах и т.н.) или нещо, направе­но ръчно. Жените обичат хубавите парфюми.
Въпреки всичко, вашият роман няма да протече гладко, не очак­вайте Водолей да реагира като обикновените хора. Техните антени са настроени по различен начин. Ще има моменти, когато вашите чув­ства ще бъдат наранени от внезапна студенина – причината ще бъде твърде лична, а Водолей държи на личността. Някои от отдръпвани-ята на Водолей са свързани с желанието му да ви види от разстоя­ние, а това е окуражаващо. Това значи, че той все пак мисли за вас като за някого, който му е повече от приятел.