Първа кръгла маса за училището на ХХІ век

Днес в Министерството на образованието, младежта и науката се проведе първата от серията кръгли маси като част от кампанията „Българското училище през XXI век”. Активно участие в днешната дискусия взеха представители от Асоциация „Родители”, Сдружението на настоящите и бъдещите майки, Асоциацията на българските училища в чужбина и Българската асоциация на частните училища.

Министър Игнатов отбеляза, че това е само началото на дебата за българското образование.  Той подчерта, че ако искаме да имаме добро образование, трябва да се води широк обществен дебат, който да доведе до формиране на активна гражданска позиция. Идеите, по които се постигне съгласие, ще намерят място в Закона за училищното образование, обеща министърът. Той допълни, че досега са се регистрирали 1541 души във Facebook с мнения, предложения и визия за българското училище.