Първата европейска седмица на електронните умения ще се проведе от 1-и до 5-и март

Европейската седмица на електронните умения подчертава нарастващата нужда от компетентни потребители на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и от професионалисти, които да движат напред конкурентна и новаторска Европа. Тази кампания цели да информира учащите, младите професионалисти и малките и средни предприятия за широката гама от възможности, които предлагат професиите, свързани с ИКТ. Очаква се в Европейската седмица на информационните технологии 2010 да се включат 300 000 участници в повече от 100 дейности.

През идните месеци обществените органи, компаниите от сектора на ИКТ, образователните институции и учащите ще се включат в стотици дейности, обучителни мероприятия, състезания и много други. Събитията ще се проведат в цяла Европа, като повече от 20 страни ще участват в тях. Това вълнуващо сътрудничество гарантира, че „Европейската седмица на електронните умения 2010“ ще бъде както информативна, така и незабравима за широка и многообразна аудитория. Кулминацията на кампанията за повишаването на информираността ще бъде европейската седмица на електронните умения от 1-и до 5-и март 2010 г.

През септември 2007 г. Европейската комисия прие съобщението „Електронните умения през 21-и век“, което представя дългосрочна програма за електронните умения за Европа и включва насоки за ключови дейности на ниво ЕС. Допълнителното разработване на дългосрочната стратегия за електронните умения, целящо да се обхванат иновационни умения на по-високо ниво, е необходимост и логическа стъпка за подпомагане на растежа и конкурентоспособността на Европа.