Пумпалка,мръчкула,смръчка

Morchella esculenta април — юни
Расте в широколистните гори върху варовити и глинести почви близо до пътищата. Това е една от първите пролетни гъби у нас, която се среща по-рядко поединично, а по-често в малки групички.
Шапката е продълговата и има форма на пумпал, откъдето гъбата носи и името си. Тя е покрита с многобройни неправилни плитки вдлъбнатини, които образуват мрежести ръбове. Външността й наподобява пчелни клетки. Цветът й е променлив — от светлоохрен до тъмнокафяв. Отвътре е куха. Месото е крехко, чупливо, с белезникав цвят. Кухината в шапката е обща и се съеди­нява с тази на пънчето, което е също кухо. То отначало е белезникаво, а по-късно — бледожълто.
Най-подходяща е за супи, салати и сушене.
Понякога неопитни гъбари може да я смесят с отровната дипленка (Helvetia esculenta), която съдържа хелвелена киселина и е от­ровна в сурово състояние.