Публикунато е писмото на министър Симеон Дянков до ЕБВР

Поради засилен медиен интерес на интернет-страницата на Министерството на финансите е публикувано писмото на министър Симеон Дянков, адресирано до вицепрезидента на Европейската банка за възстановяване и развитие, относно Проект за рехабилитация на пътища, гр. Пловдив.

Превод на писмото може да намерите тук:

До г-н Варел Фрийман

Първи вицепрезидент

Банкиране

Европейска банка за възстановяване и развитие

25 май 2010 г.

Относно: Проект за рехабилитация на пътища – Пловдив

Уважаеми г-н Варел,

Пиша Ви, за да изразя безпокойството си относно предложения заем от ЕБВР за Община Пловдив по Проект за рехабилитация на пътища – Пловдив, документ на ЕБВР BDS 10-076 от 31 март 2010 г.

Проектът вече беше обект на въпроси, повдигнати от Агенцията за транспортни проучвания и прогнози в София. Нейният директор няколко пъти е писал на екипа по проекта на ЕБВР, изразявайки съмненията си относно проекта и неговата структура. Писмата на Агенцията и ръководството на ЕБВР са предоставени на Съвета на директорите на ЕБВР. Агенцията също така е изпратила фотографски материали, които показват лошото състояние на главни пътища в Пловдив, които общината е рехабилитирала по предишен проект през 2006 г.

Бих искал да изразя становището на Министерството на финансите относно предложения на ЕБВР проект. Ние възразяваме срещу неговата реализация в настоящата му форма поради причини, свързани с техническия проект. Смятаме, че ще бъде по-разумно и парите на данъкоплатците ще бъдат използвани по-добре, ако този проект бъде структуриран, когато се извърши подробно проучване на управлението на обществения транспорт на Пловдив. Необходима е проверка защо се счита за необходимо да се правят големи капиталови разходи за полагане на ново асфалтово покритие преди подробен анализ на цялата система от пътни условия, безопасност и управление на трафика. Тъй като през 2011 г. за този вид дейност на общината ще бъдат предоставени средства на JASPERS, ние сме „за“ изчакване на структурирането на проекта за рехабилитация на пътища, докато не бъде извършена тази работа. Последният подход следва модел на интегрирано управление на пътищата и трафика. Той ще даде и възможност за реализиране на интегриран проект с използване на средства от ЕБВР и ЕС.

На второ място, проектът повдига няколко евентуални въпроси относно коректността. В сегашната му форма в него просто се посочва, че рисковете относно обществените поръчки/изпълнението са от ниски до средни и ще бъдат намалени посредством придържане към политиките и правилата за провеждането на обществени поръчки на ЕБВР. Според мен това е недостатъчно. Като минимум бих искал да има разширена система за надзор на провеждането на търговете за услугите както за рехабилитацията на пътищата, така и за последващата поддръжка на пътищата и управлението на трафика. Един от възможните начини да се направи това е да има консултант по обществените поръчки, който да наблюдава провеждането на всички търгове по този проект (а не само да изпраща искания за одобрение до екипа по проекта в Лондон).

Предвид горното Ви моля за момента този проект да бъде отложен; също така бих искал екипът по проекта да изготви нов технически проект като обърне внимание на тези въпроси. Надяваме се те да бъдат разрешени и с нетърпение очакваме по-нататъшното ни сътрудничество.

С уважение

Симеон Дянков

Заместник министър-председател и министър на финансите

Република България