Проф. Христо Тасков е назначен за директор на Националния център по заразни и паразитни болести

Той е доктор на медицинските науки с научна специалност „Имунология” и ст.н.с. I ст. с научна специалност „Имунология и алергология”. До заемането на новия пост е бил заместник-директор на Националния център от 1993 г. Д-р Тасков е завършил Висшия медицински институт в Пловдив със специалност „медицина”. През 1983 г. получава диплома за медицинска специалност по „Микробиология”, а през 1994 г. – по  „Клинична имунология”. Освен това има специализация по „Медицинска информатика и здравен мениджмънт”. Веднага след дипломирането си започва работа като асистент, а по-късно като доцент в Катедрата по микробиология и имунология при ВМИ-Пловдив. От 1998 г. е ръководител на Националната референтна лаборатория по имунопатология и алергология, година по-късно е представител на НЦЗПБ в Института за клинична лаборатория и стандарти на САЩ, а от 2001 г. – председател на Специализирания научен съвет по микробиология, вирусология и имунология при Висшата атестационна комисия.
От 2003 г. проф. Тасков участва в разработването на националната политика, свързана с превенцията и изследването на вируса на синдрома на придобита имунна недостатъчност. Той е консултант на Регионалното бюро за Европа на СЗО в областта на консултиране и изследване на ХИВ, участва във въвеждането  на национален биологически и поведенчески надзор на ХИВ сред рисковите групи в региона на Централна и Източна Европа. Проф. Христо Тасков е ръководител на групата за разработване на Национална стратегия за ХИВ/СПИН и Национална програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН.