Проф. Кушлев информира премиера Борисов за работата на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност

Председателят на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност проф. Стоян Кушлев връчи днес на премиера Бойко Борисов годишния доклад за работата на Комисията. Резултатите за 2009 г. показват нараснал капацитет и възможности на институцията, чиито основни задачи са свързани с ограничаване на възможностите за извличане на облаги и легализиране на приходи от престъпна дейност, е оценката на проф. Кушлев.

Той информира министър-председателя, че през 2009 г. са отчетени първите реални резултати от дейността на Комисията – четири влезли в сила решения на съда за отнемане на имущество в полза на държавата. Продължава да расте броят на образуваните производства, на размера на обезпечителните мерки и на заведените дела за отнемане.

По думите на проф. Кушлев, след встъпването в длъжност на новото правителство многократно се е подобрило взаимодействието на Комисията с институциите, особено с МВР, ДАНС и прокуратурата. В резултат на това само за първите три месеца на т. г. са образувани 41 производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Комисията е постановила 32 решения за внасяне в съда на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки върху установени имущества на обща стойност над 85 млн. лв. и 16 решения с искания за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност над 89 млн. лв.

През това тримесечие има седем първоинстанционни съдебни решения, с които са уважени мотивираните искания на Комисията Кушлев за отнемане на имущество в полза на държавата, и пет съдебни решения на втора инстанция.

Интересуват ни резултатите и ще продължим да ви оказваме съдействие, за да си вършите добре работата в името на справедливостта, посочи министър-председателят Бойко Борисов.