Протокол за намерения за сътрудничество подписаха министерствата на труда на България и Палестина

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и министърът на труда на Палестина д-р Ахмад Мадждаляни подписаха протокол за намерения за насърчаване на сътрудничеството между двете министерства днес в МТСП.

Палестинската страна проявява интерес към регламентирането на трудовото законодателство в България, пазара на труда, обучението, квалификацията и преквалификацията, здравословните и безопасни условия на труд и спазването на трудовото законодателство, каза министър Младенов при подписването.

Неговият колега д-р Мадждаляни изрази желание за продължаване на сътрудничеството с подписване на спогодба и отправи покана към министър Младенов да посети Палестина за подписване на документа.