Промяна в целите и портфейлно ревизиране

Промяна в целите и портфейлно ревизиране – с конструирането на цялостния портфейл, разбира се не може да се каже че е приключил защото е възможно да настъпят промени в следните насоки:
– първоначалните цели на клиента могат да се променят.
– промяна на икономическите условия
– промяна в прогнозата и предвижданията на мениджъра
Чрез различните анализи и сравнения инвестиционният мениджър трябва да определи кои книжа от вече формираният портфейл е необходимо да бъдат продадени и кои закупени. Така че мениджъра пристъпва към идентифициране на нов оптимален портфейл като се надява, че ще направи необходимото ревизиране на първоначалния портфейл, така че новият портфейл да стане притежание на клиента.
Всяко ревизиране е свързано с разходи които включват: комисионните за брокерите и миража между цените на продавача и купувача.
Целта на мениджъра се явява определяне на групите от индивидуални подобрения, които съвкупно ще максимизират резултата след разходите по сделката.