Произход на света и на боговете

В началото съществувал само вечният, безграничен и тъмен Хаос. В него се криел изворът на живота на све­та. Всичко възникнало от безграничния Хаос — целият свят и безсмъртните богове. От Хаоса произлязла и богинята Земя — Гея. Широко се разстлала тя, силна, даваща живот на всичко, което живее и расте върху нея. А далеч под земята, тъй далеч, както е далеч от нас необятното светло небе, на неизмерима дълбочина се родил мрачният Тартар — ужасна бездна, запълне­на с вечна тъма. От Хаоса, извор на живота, се родила и могъщата сила, всичко оживотворяващата Любов — Ерос. Започва да се създава светът. Безграничният Хаос родил вечния Мрак — Ереб, и тъмната Нощ — Нюкта. А от Нощта и Мрака произлезли вечната Свет­лина — Етер, и радостният, светъл Ден — Хемера.

Могъщата, благодатна Земя родила безкрайното си­ньо Небе — Уран, и Небето се изпънало над Земята. Гордо се издигнали към него високите Планини, роде­ни от Земята, и широко се разляло вечно шумящото Мо­ре. От майката Земя са родени Небето, Планините и Морето, баща те нямат.

Уран — Небето — се възцарил в света. Той се оже­нил за благодатната Земя — Гея. Уран и Гея имали ше­стима синове и шест дъщери — могъщите, страшни ти­тани. Един от синовете им, титанът Океан, който обгръщал като безбрежна река цялата земя, и богиня Те-тида дали живот на всички реки, които носят своите въл­ни към морето, и на морските богини — океанидите. А титанът Хиперион и богинята Тея дали на света деца: Слънце — Хелиос, Месечина — Селена, и румената Зо­ра — розовспръстата Еос (Аврора). От Астрей и Еос произлезли всичките звезди, които светят нощем на тъм­ното небе, и всичките ветрове: буйният северен вятър Бореп, източният Евър, влажният южен Нот и поиятният западен вятър Зефир, който докарва дъждоносни облаци.

Освен титаните могъщата Земя родила трима вели­кани — циклопи, с по едно око на челото, и трима гра­мадни като планини петдесетглави великани — хекатон-хейри (сторъки), наречени така, защото всеки от тях имал по сто ръце. На тяхната страшна сила нищо не може да устои, тя е стихийна и безгранична.

Уран намразил децата си — великаните, затворил ги в дълбок мрак в недрата на богинята Земя и не им по­зволявал да излизат на светлина. Страдала от това майка им — Земята. Тежало й това ужасно бреме, затворено в недрата й. Повикала тя децата си, титаните, и започнала да ги увещава да се опълчат срещу баща­та Уран; но те се страхували да вдигнат ръка на баща си. Само най-младият от тях — коварният Кронос, чрез хитрина свалил баща си и заграбил властта му. Боги­нята Нощ родила за наказание на Кронос цял сонм ужасни божества: Танатос — смърт, Ерида — раздор, Апата — измама, Кери — унищожение, Хипнос — сън с рой мрачни, тежки сънища, безмилостната Немезида — отмъщение за престъпления, и много други. Тези богове внесли ужас, раздори, измама, борба и нещастие в све­та, където се възцарил на бащиния си престол Кронос.