Производителност

Вашият 15Р трябва да предлага възможно най-добрата производителност – както за вашите услуги, така и за връзките към вас от страна на вашите потребители. Не се заблуждавайте от приказките на доставчиците, че разполагат с 155МЬps връзки. Въпреки, че на пръв поглед това е огромна скорост, ако към тях се свържат 10000 пот­ребители, това прави по 0.0155МЬрs или 16КЬрs на човек. Ако в същия момент вие имате 10 потребителя, това означава, че всеки един от тях ще ползва средно 1.6КЬрs (нормалните модеми работят със скорост ЗЗ.6КЬрs). Разгледания пример е усреднен – В повечето случаи някои потребители ще ползват по-голяма скорост, а други изобщо няма да могат да се свържат към вашия сървър. Това може да се отрази пагубно на вашите услуги и да отблъсне потребителите.

Освен това вашия ISP требва да е свързан директно към опорната интернет мрежа, позволяваща трансфер с много по-високи скорости – колкото повече машини има между вашия ISP и опорната мрежа, толкова по-бавна ще бъде вашата връзка.

ISP трябва да предлага добра техническа поддръжка, достъпна както по интернет, така и по телефон. Трябва да имате и служители, които да разбират проблемите, свързани с интернет. За целта е добре да делегирате на част от вашия IT персонал задължението да работят в тясна връзка с доставчика ви на интернет услуги. Това би довело до по-бързото отстраняване (В по-добрия случай изобщо до не­допускане) на възможните проблеми с вашата интернет свързаност