Проектите, изпълнявани чрез Дунавската стратегия, трябва да са от обща полза за всички

Дунавската стратегия може да развие връзките не само от запад на изток, но и от север на юг и така ще свърже хората и градовете, а развитието на транспорта ще подобри начина на живот. Това стана ясно по време на провежданите днес в германския град Улм дискусии, част от международната конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион”.

Участниците в панела „Социално, икономическо, човешко и институционално развитие”, воден от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, се обединиха около мнението, че стратегията е много важна за цяла Европа и може да реши проблеми от общи интереси, но проектите трябва да бъдат съгласувани от всички страни. Според проф. Йозеф Кьохл от Виенския институт за международни икономически проучвания могат да бъдат реализирани много инфраструктурни проекти, но ако те не носят общи ползи за всички, няма да отговарят на стратегията за Дунавския регион.

Паралелно се проведоха и панелите за свързаност и комуникация, за околна среда, води и превенция на риска и за управление.

Следващата конференция, на която ще продължи работата по изготвянето на Дунавската стратегия, ще бъде на 25 и 26 февруари 2010 г. в Будапеща, Унгария. На нея ще бъде обсъждано социалното, икономическото и човешкото развитие. Предвижда се във форума да участват и министър-председателите на страните от Дунавския регион. Транспортът и навигацията ще бъдат обсъждани във Виена, Австрия, и Братислава, Словакия, на 19 и 20 април 2010 г. Управлението и кооперирането ще бъдат дискутираните теми в Русе, България, и Гюргево, Румъния, на 10 и 11 май 2010 г. Заключителната конференция ще бъде проведена в края на месец май тази година.

В международната конференция в гр. Улм се включиха над 300 представители от страните, участващи в Дунавската стратегия, представители на европейските институции и на неправителствени организации.