Продължава бедственото положение в русенските общини Две могили и Борово

Към момента без електрозахранване са населени места в областите Русе, Кюстендил, Смолян, Търговище и Шумен

Продължава бедственото положение в русенските общини Две могили и Борово. Петнадесет населени места са без електрозахранване на територията на област Смолян. Без електричество са население места и в областите Русе, Кюстендил, Търговище и Шумен.
По данни на Министерството на околната среда и водите нивото на река Марица при Харманли е леко завишено, без да достига критичните стойности. Предприето е контролирано изпускане на водни обеми от язовирите “Пясъчник”, “Домлян”, “Брягово”, “Мечка”, “Леново” и “Сушица”. Сформирани са екипи за наблюдение, които следят състоянието на водните корита на р. Марица, Тунджа, Арда и реките в област Бургас. Наблюдава се и обстановката в района на с. Срем и с. Княжево, община Тополовград. При общински язовир в с. Хлебово, община Тополовград е започнато контролирано изпускане за освобождаване на обем. Изпусканите водни количества отиват в река Тунджа, без да влияят драстично на нивото и без да създават критични ситуации. Язовир “Казанките”, който е значително по-голям е под постоянно наблюдение. Притокът се е увеличил, но съоръжението разполага с 2м свободен обем. Екипите за наблюдение следят за увеличаване на притока и при евентуална опасност от преливане, ще започне контролирано изпускане. Екипи на “Гражданска защита” и Басейнова дирекция Пловдив следят района на ГКПП “Капитан Андреево” поради очакван по-голям приток вследствие на евентуални валежи и снеготопене – съобщават от Ситуационния център на МВР.