Продължава бедственото положението в шест общини в страната, съобщават от Ситуационния център на МВР

МВР предприе допълнителни мерки за обезпечаване сигурността и спокойствието на гражданите

Предвид усложнената обстановка и за недопускане на противообществени прояви, нарушаване на обществения ред, извършването на престъпления и осигуряването на безопасността на движението, МВР предприема допълнителни мерки за обезпечаване на сигурността и спокойствието на гражданите и недопускането на престъпни посегателства срещу тях и имуществото им. В екипите са включени и служители от охранителна и криминална полиция. Органите на реда ще следят за недопускане на осъществяване на нерегламентирана търговска дейност. На териториите на обособените паркинги и прилежащите има части ще се предприемат полицейски действия за установяване на проституиращи, както и на лица от криминалния контингент. При постъпване на информация за бедстващи хора полицейските служители ще осъществяват необходимата координация и взаимодействие с органите на местната изпълнителна власт, с цел осигуряване на средства от първа необходимост – храна, тонизиращи напитки и други. Съвместно с областните пътни управления и структурните звена на ГД „Пожарна безопасност и спасяване“, ГД “Гражданска защита” и ИА ”Автомобилна администрация”, ще се извършват превантивни проверки на местата, определени за спиране. Поради влошените метеорологични условия и ниските температури се поддържа постоянна връзка и с центровете за оказване на медицинска помощ.
Към момента поради повишеното ниво на р. Тунджа и опасност от пропадане се извършва наблюдение на автомобилния път, свързващ селата Устрем и Срем в община Тополовград. В Срем има организиран пост за наблюдение за евентуално наводнение на селото. Критично е състоянието на реки в поречието на Айтоска до село Камено и Факийска до Зидарево. Поради повишеното водно количество в коритата на реките, в случай на валежи, са възможни разливи.