Продължават масираните проверки в автомобилните превози

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” събра 675 000 лева от наложени наказания на камиони и автобуси с чуждестранна регистрация за последните четири месеца. Тези средства са постъпили веднага в националния бюджет, тъй като при тези превози наказателните постановления се издават заедно с акта, поради което водачите са задължени да платят глобата веднага.

Най-много нарушения са извършени от водачи с турска регистрация – 370, след тях са тези от Румъния – 75 и Гърция – 24. Общият брой проверени МПС с чуждестранна регистрация за този период е 13 000. Издадени са близо 750 акта и наказателни постановления, както и 170 принудителни административни мерки (спиране от движение или отнемане на свидетелството за правоуправление). Инспекторите са следили за спазване на разрешителния режим и времето за управление и почивка.

Друг обект на засилените проверки са превозите за собствена сметка. Тази дейност трябва да обслужва само собствените нужди на предприятието, като не е основна за него и в никакъв случай не трябва да бъде заплатена. Някои предприятия под претекст, че извършват такъв превоз прикриват дейности срещу заплащане и не се внасят изискуеми данъци и такси в националния бюджет. По този начин се развива нелоялна конкуренция и се поставят в затруднено положение коректните транспортни фирми.

Инспекторите са проверили около 23 500 МПС, извършващи превоз за собствена сметка и са съставили 2 100 акта. Следва издаването на наказателни постановления и изпращането им в Агенцията за държавни вземания за принудително събиране на глобите.

Най-често срещаните нарушения при тези превози са: липса на трудов договор на водача, липса на документ, удостоверяващ собствеността на товара или че пътниците са служители на фирмата, ППС и товара не са собственост на една и съща фирма или пътниците не са служители на фирмата.

Припомняме ви, че масираните проверки на камиони и автобуси с чуждестранна регистрация и на превозите за собствена сметка стартираха през месец август 2009 г. по разпореждане на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков. Тези действия са част от меките за борба със сивата икономика в автомобилния сектор.