Продажби на недвижими имоти

Съществува особенна регламентация за продажбата на недвижими имоти. По начало всеки може да продаде своя недвижим имот или да учреди вещни права върху него, на когото пожелае и на каквато цена пожелае. Всеки може да го купи стига да не попада под някоя от хипотезите на чл.185 от ЗЗД, които му отнемат това право. Тук важи принципът на свободното договаряне. Условие за действителност на договора е НА, който за да има действие по отношение на трети лица трябва да бъде вписан в имотния регистър.