Проводяща система на сърцето

Съкращението на сърцето се предизвиква от импулси в самото него. Това свойство се нарича автоматизъм на сърцето. Проводящата система се изобразява от: синусно – предсърден възел, разполагащ се в стената на дясното предсърдие между отвора на горната куха вена и дясното ухо. Нарича се възел на Кис и Фляг. Възелът дава клонове – миокарда към предсърдията.

Предсърдно – камерен възел – възел на Ашофф – Тавара. Лежи и в долния участък на междупредсърдната преграда.

Предсърдно – камерно снопче (снопче на Хис). Започва от предсърдно – камерния възел и свързва миокарда на предсърдието с миокарда на камерите.