Провеждат се оперативните сборове на началниците на щабовете по подготовката на видовете въоръжени сили

Двудневните оперативни сборове на началниците на щабовете по подготовката на Сухопътни войски, на Военновъздушните и на Военноморските сили започнаха днес, 10 февруари 2010 г.  В сборовете ще вземат участие висши офицери от Щаба на отбраната, от Инспектората на Министерството на отбраната, Военна академия „Г. С. Раковски”, началниците на отдели и самостоятелни сектори в щабовете по подготовката на видовете въоръжени сили и командирите на поделения от Българската армия.

Генерал-лейтенант Иван Добрев ще представи пред началниците и командирите от Сухопътни войски изграждането и развитието на способностите на декларираните сили, при отчитане опита от участието на Сухопътните войски в коалиционни операции по опазване на мира. Под ръководството на контраадмирал Пламен Манушев,  участниците  в оперативния сбор на Военноморските сили ще обсъдят развитието на оперативните способности и изпълнението на задачите на ВМС през тази година. Пред участниците в оперативния сбор на Военновъздушните сили генерал-майор Константин Попов ще представи изграждането и развитието на способностите за изпълнение на задачите на ВВС през 2010 г.

По време на оперативните сборове ще бъдат обсъдени и въпроси на дисциплината и войсковия ред в поделенията на видовете въоръжени сили.