Провеждат се инспекции в съответствие с изискванията на Виенския документ-1999 г

Инспекционна група от Беларус ще проведе от днес, 10 февруари, посещение за оценка на обменената информация в авиобаза – Граф Игнатиево в съответствие с изискванията на Виенския документ – 1999 г. Инспекционната група се ръководи от полковник Павел Барков и e в състав от четирима офицери, които са представители на Националната агенция за контрол и инспекции от Министерството на отбраната на Република Беларус. По време на посещението инспекторите ще се запознаят с ежедневната дейност на авиобазата и с основните системи въоръжение и техника. Групата ще бъде съпровождана от офицери от Инспекция “Контрол на въоръженията” – МО, с ръководител полковник Христо Димитров.

* * *

Българска инспекционна група ще проведе инспекция на обозначен район от територията на Република Македония в периода 10 – 11 февруари 2010 г. Визитата е в съответствие с изискванията на Виенския документ – 1999 г. Групата е в състав от  четирима офицери от инспекция „Контрол на въоръженията” – МО, с ръководител подполковник Ганчо Бъчкаров.

С изпълнението на задълженията си и реализиране на правата си по Виенския документ – 1999 г., Република България ще допринесе за подържане на вече изградения климат на откритост и прозрачност в междудържавните отношения, както и за задълбочаване на военното сътрудничество между държавите-участнички в областта на прилагане на мерките за укрепване на доверието и сигурността в европейски мащаб.