Проведе се кръгла маса на тема „Капиталовият пазар в България – накъде след кризата?” с участието на представители на КФН

В откриването на кръглата маса, организирана от Асоциация на индустриалния капитал и вестник „Стандарт” на тема „Капиталовият пазар в България – накъде след кризата?” приветствено слово произнесе председателят на КФН г-н Петър Чобанов. В словото си той отбеляза, че в резултат на засиления контрол от страна на Комисията за финансов надзор през 2009 г. е нямало големи сътресения в небанковия финансов сектор. Г-н Чобанов отбеляза, че в структурата на комисията е създадена нова дирекция за икономическа и финансова стабилност, която е започнала да прави своите анализи по отношение на развитието и тенденциите в българската икономика от гледна точка на рисковете за небанковия финансов сектор. „Работи се и по системата за ранно предупреждение, която да успява да улови в един по-ранен етап рисковете пред развитието на сектора. По този начин ние отговорихме на съвременния подход към финансовия надзор и промените, които се правят в момента на общо европейско ниво, които изискват да разполагаме с подобен капацитет за оценка. Основните механизми, които комисията използва и чрез които тя регулира пазара, допринесоха до голяма степен за опазването на финансовата му стабилност.” Важни за регулатора са общите усилия на отговорните институции, насочени към опазване на  фискалната и финансовата стабилност, така че България да бъде оценена като икономика, в която си заслужава да се инвестира  и така да привлича чуждестранен капитал, каза г- Чобанов. „Може би, това което би стабилизирало българския капиталов пазар през 2010 г. е реализирането на идеята на правителството, подкрепена от бранша за листване на акции от държавните енергийни дружества на фондовата борса. Това ще активира търговията на борсата, ще се привлекат инвеститори и така ще се подобри цялата инвестиционна среда в България. Да се надяваме, че краят на кризата ще се случи в обозримо бъдеще и отново ще бъде наблюдавана трайна възходяща тенденция на българския капиталов пазар” е мнението на председателят на КФН. Почти всички участници в кръглата маса също подкрепиха идеята за листване на държавни енергийни дружества на борсата.
На откриването присъства и г-жа Ана Михайлова, заместник министър на финансите заяви, която заяви, че Министерство на финансите поддържа стратегията за развитие на капиталовия пазар. Димитър Костов, подуправител на БНБ, изрази мнението си, че развитието на капиталовия пазар е ключов елемент от развитието на българската икономика.
Васил Велев, председател на АИКБ също е на мнение, че предлагането на държавни дялове от енергийни компании на борсата ще повиши инвестиционната активност.
Основните теми, които се дискутираха на кръглата маса бяха делистването на нисколиквидните публични компании, продажбата на държавния дял на борсата, по-пълното разкриване на информация от страна на емитентите, както и ролята на финансовия надзор.
Участие в кръглата маса взеха и проф. Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор” и Кирил Желев, член на КФН.