Проведе семинар на тема “Българската младежка политика в контекста на политиката за младежта на съвета на Еропа и ЕС”

На 05.02.2010 година в зала „Алма Матер” на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе семинар на тема „Българската младежка политика в контекста на политиката за младежта на Съвета на Европа и ЕС”. Участие в него взеха както представители на младежки политически организации на ГЕРБ, СДС, БСП, АТАКА, ДПС, НДСВ, така и експерти от Главна дирекция „Политика за младежта” на МОМН и Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.

По време на семинара г-жа Петя Евтимова – зам. –министър на образованието, младежта и науката, подчерта, че младежката политика може да бъде успешна и ефективна само когато се прави със съгласието и участието на самите младежи.

На събитието бяха представени освен основните приоритети в областта на политиката за младите хора на Министерство на образованието младежта науката, така и проекта на Национална стратегия за младежта 2010-2020 г. Обсъдиха се основните виждания и очаквания на младежките политически организации относно предстоящото изготвяне на Закона за развитие на младежта, сформирането на национално младежко представителство и засилването на диалога между държавните институции и младежката общност.

Акцент бе поставен върху създаването на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и върху мобилизирането на потенциала на младите хора в развитието на страната и  на ЕС. Повишаването на трудовата заетост, социалното включване и приобщаване на младежите в социално-възпитателната работа, както и достъпът до услуги също бяха част от обсъжданите теми.

Младежите от различните политически оранизации се обединиха около основните приоритети в проекта за Национална стратегия за младежта и подготовката на Проектозакона за развитие на младежта.