Проблемите на речния бранш бяха обсъдени на извънредно заседание на Консултативния съвет по воден транспорт

Под председателството на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Камен Кичев в гр. Русе се проведе извънредно заседание на Консултативния съвет по воден транспорт към МТИТС.

На срещата бяха обсъдени възможностите за развитие на вътрешните водни пътища и подобряване на условията за работа на речния бранш. Консултативният съвет по воден транспорт ще търси варианти за решение и на проблема, възникнал след налагането на ДДС върху горивата за корабите по река Дунав.

Според заместник-министър Кичев данъкът прави българските речни превози неконкурентни спрямо Сърбия и Украйна. Проблемът е възникнал от началото на годината след въвеждането на евродиректива за вътрешните европейски водни пътища. В тълкуването й се приема, че Дунав е вътрешен европейски воден път и горивата вече се облагат с ДДС. Така корабоплаването ни е станало много по-скъпо, а кораби са започнали да се снабдяват с 20% по-евтини горива от Украйна и Сърбия. Корабособствениците отбелязват, че реката навлиза и на територия извън Европейския съюз.

Очаква се Консултативният съвет да изработи варианти за изход от ситуацията и те да бъдат съгласувани с министерствата на финансите и икономиката, енергетиката и туризма. Паралелно вариантите ще бъдат консултирани с Европейската комисия. През април е първата експертна среща по проблема в Брюксел, допълни Камен Кичев.

По-късно заместник-министърът проведе среща с представителите на новоучредената „Българска дунавска камара”, на която беше обсъдена възможността представител на организацията да бъде постоянен член на Консултативния съвет по воден транспорт.