При схванат гръбнак

схванат гръбнак1. Да се пече на слънце.

2. Да се правят разтривки на гърба с дървено масло.

Разтривките да вървят от горе на долу.

3. Болното място на гръбнака да се маже с дървено масло.