При парализа

paraliza парализаДа се четат на глас псалмите на Давид на болния или той сам, ако може. Да се правят слънчеви бани на гръбнака. Да се излиза на чист въздух.

1. Разтриване на гръбначния стълб с дървено масло от горе на долу.

2. Дихателни упражнения. Дълбоко дишане сутрин, обед и вечер по 7 вдишки. Да задържа въздуха, колкото се може по-дълго време. Това може да поправи нервната система.

3. Пиене на гореща вода.

4. Всяка сутрин болният да прави слънчеви бани на гръбнака. Гръбнакът е акумулатор на слънчева енергия. Трябва да се използуват само ранните слънчеви лъчи. Те действуват лечебно при тази болест. При печене на гръбнака, главата да бъде на сянка. Да се почне от половин час и времето да се увеличава постепенно до час и половина. Да се почва от 7 часа сутринта.

5. Вегетарианство.

6. Болният да бъде тих и спокоен. Никакви тревоги и нервиране. Да се моли. Да му четат Евангелието, беседите и лекциите.

7. Жива вяра.

8. Всяка вечер да си мие краката с топла вода.

9. Три пъти в седмицата да измива слабините с топла вода.