При епилепсия

krakaЗа епилепсията може да се даде следното обяснение: нисши, тъмни духове нападат болния и тогава той има припадък. И през това време изсмукват неговите жизнени сокове, праната, след това го напущат. През това време болният е без припадък. След това пак идат и пак има припадък.
1. Дълбоко дишане.
2. Всяка вечер измиване на слабините и търкане. Това змиване обхваща цялата област от диафрагмата до 25 см над коленете. Това измиване да продължава 4 месеца.
3. За пиене да се употребява топла вода.
4. Да се употребява растителна храна. Да не се употребяват възбудителни ястия. Вечерта да яде рано. Болният да употребява всяка вечер по 1-2 скилидки чеснов лук.
5. Измиване всяка вечер краката с топла вода при лягане.
б. Всеки ден да се разхожда по малко.
7. На детето, болно от епилепсия, 40 дена да му се разтрива пъпа, под лъжичката при слънчевия възел и малко над пъпа. Разтривките да стават с дървено масло.