При въздействие с бойни отровни вещества?

voyniciКакво трябва да знаем за бойните отровни вещества?
Това са такива вещества, които разпръснати с оръжия или чрез терористични действия в малки количества могат да причинят на човека увреждания, свързани с временна нетрудоспособност, сълзотечение, кихане и разстройване на дишането, психически разстройства, тежки увреждания на кожата и дихателните пътища или смърт.
В условията на съвременния свят, срещу населението при военни действия и терористични актове могат да се употребят бойни отровни вещества за създаване на паника, причиняване на временна нетрудоспособност на голяма част от него, при диверсионно използване чрез замърсяване на питейни води или храни за масова употреба. Въздействие срещу населението може да има и в резултат на терористични актове с бойни отровни вещества на места с масово пребиваване на хора: ЖП гари, станции на метрото, превозни средства от градския или ЖП транспорт, летища, обществени сгради – административни сгради, болници и поликлиники, кина, театри, училища, дикотеки, заведения за обществено хранене, масови обществени прояви – шествия, концерти, митинги, спортни състезания и други.

Какви са признаците за употреба на отровни вещества?
Признаци са масови оплаквания в определен район, сграда, превозно средство, с едни и същи симптоми на въздействие: сълзотечение, кашлица, нарушено дишане, виене на свят, силно главоболие, проблеми съсзрението, припадане, проблеми със сърдечната дейност, усещане за силна потиснатост и депресивни състояния, дезориентация и халюцинации, необяснимо състояние на страх, повръщане, неконтролирано изпускане по нужда, треперене и гърчове.

Какви са признаците за употреба на отровни вещества?
Признаци са масови оплаквания в определен район, сграда, превозно средство, с едни и същи симптоми на въздействие: сълзотечение, кашлица, нарушено дишане, виене на свят, силно главоболие, проблеми съсзрението, припадане, проблеми със сърдечната дейност, усещане за силна потиснатост и депресивни състояния, дезориентация и халюцинации, необяснимо състояние на страх, повръщане, неконтролирано изпускане по нужда, треперене и гърчове.

Как да се реагира в такива случаи?
Незабавно да се напусне района (мястото) на събитието, като пред носа и устата се постави носна кърпа, шалче, шапка или друга текстилна материя. Ако почувствате някои от признаците, посочени по-горе, незабавно потърсете помощ като се обърнете към граждани, персонал на магазини, полиция, таксиметров транспорт за повикване на екип за спешна медицинска помощ. Ако сте станал свидетел на подобно явление и не сте поразен от отровното вещество, намерете най-бърз начин да уведомите спешната помощ, като опишете събитието на дежурния диспечер. При възможност сигнализирайте на полицията и на Гражданска защита. Ако имате възможност помогнете на някои от поразените да напуснат района на въздействие.

След напускане на района измийте лицето и ръцете си. Изплакнете обилно с вода лицето, носа и при възможност направете промивка с разтвор на сода бикарбонат. Препоръчително е да минете през лекарски преглед и лабораторни изследвания.

Спасителните действия в такива случаи се извършват от специализирани екипи със средства за защита на дихателните органи и кожата и употреба на специфични противоотрови (антидоти).

При очаквано въздействие с бойни отровни вещества предварително ще бъдат раздадени противогази на децата и възрастните и детски камери за децата до 1.5 годишна възраст. Информация за реда за раздаване на индивидуалните средства за защита може да получите от инспектора по Гражданска защита на общината. Те ще се съхраняват в домовете в готовност за използване.

След получаване на сигнал за въздействие с химическо оръжие (биене на камбани, метални предмети, реплика “Внимание! Внимание! Химическа опасност!”), се прави следното:

1. Поставя се противогаза и се заема скривалището (ако има такова).
2. Ако няма специално място за укриване , една от стаите на жилището се херметизира и в нея се събират всички пребиваващи в жилището лица.
3. Слушат се указанията на Гражданска защита по радиото, телевизията и локалните средства за масово осведомяване, за поведението и действията в условията на въздействие от химическо оръжие.
4. Ако се наложи излизане извън жилището или извън скривалището, то се извършва с поставени средства за защита, а при връщане обратно, горното облекло, с което е прпебивавано навън, се съблича на определено пред скривалището място (предверието) или антрето (банята) на жилището, като по възможност се поставя в полиетиленов чувал. Противогазът не се снема,докато от Гражданска защита не се получи сигнал “Отбой” от химическа опасност.

СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ ОТ ПРОСТ ТИП

ПАМУЧНО-МАРЛЕНА ПРЕВРЪЗКА
Памучно-марлената превръзка служи за краткотрайна защита на дихателните органи от химически и радиоактивни вещества и биологични средства.

Тя може да се изработи от всеки гражданин. Памучно-марлената превръзка се изготвя от парче марля и памук.

* за възрастни – марля с размери 100 х 50 см. и памук с дебелина 2-3 см. и размери 30 х 20 см.
* за детска памучно-марлена превръзка е необходима марля 80 х 40 см. и пласт памук с дебелина 2-3 сл и размери 20 х 15 см.

Вземат се няколко пласта марля с посочените размери и по средата се поставя памукът. Горната и долната страна на марлята се сгъват, застъпват се върху памука и се зашиват по краищата.След това се правят два разреза от лявата и от дясната страна, с дължина 30-35 см. /до памука/и се зашиват краищата така, че да се получат по две връзки от двете страни за връзване.

При използването на памучно-марлената превръзка трябва да се закрива подбрадието, устата и носа до очните вдлъбнатини.

При замърсяване с амоняк марлената превръзка да се натопи в оцет или в 5-10% разтвор на лимонена киселина /лимонтозу/. При замърсяване с хлор , други кисели газове /серен диоксид, азотен диоксид/ и продукти на горенето маската да се натопи в 5% разтвор на сода бикарбонат/сода за хляб/.

Памучно-марлената превръзка може да се използва многократно след изпиране. Тя се използва за излизане от огнището на поражение до безопасно място с последващо поставяне на противогаз.

За защита на дихателните органи от промишлени отровни вещества се използват и подръчни средства като: хавлиени кърпи, обикновени кърпи и др., напоени с разтвор на сода бикарбонат или на винена, лимонена киселина за неутрализиране, в зависимост от вида на отровното вещество.
Ако не знаете какво е отровното вещество, може да използвате само чиста вода.