ПРИ ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

кръвно налягане1. Всяка вечер да се измиват краката с топла вода, за да се подобри кръвообращението.
2. Болният да употребява малко храна и малко вода. На ден да употребява 300-400 г вода. Хубаво е водата да бъде дестилирана. Тя помага за спадане на кръвното налягане. Изобщо болният да приема по-малко течности и по-малко течни храни.
3. Вегетарианство.
4. Да се избягват кисели, люти и солени храни. Храната да бъде слабо солена.
5. Да употребява следната храна: сурови стъргани моркови с малко лимон и дървено масло, варено цвекло с дървено масло и лимон, прясна коприва, само попарена с вода, пак с дървено масло и лимон. Варено жито вместо хляб. Хляб няма да яде, догдето трае този режим.
6. За известно време да си наложи суровоядство.