Причини за временно отстраняване от работа

Временно отстраняване от работа :
Работодателя може да отстрани временно от работа работника или служителя , които се явява в състояние , което не му позволява да употреби алкохол или друго силно упойващо средство.Временното отстраняване от работа е  акт  с които временно се  преустановява изпълнението на трудовото правоотношение без то да се прекратява . Без значение е причината за изпадането в такова състояние , не е необходимо работника или служителя виновно да се е поставил в такова състояние .  Временното отстраняване от работа може да бъде установено когато нев. се състои  на заболяване. Възможност за отстраняване на работника или служителя в тези случаи е продиктувано както от идеята за закрила на труда , както и от общ интерес. Отсраняването продължава докато работника или служителя възстанови годността  си да изпълнява  определената му работа. Кодекса на труда не съдържа указания относно начина по които трябва да се констатира отстраняването на отпадане съответното възстановяване на годността на работника или служителя. През времето докато трае отстраняването работника или служителя не получава трудово възнаграждение.