Природни дадености на Южна Корея

Страната има площ 99,46хил.кв.км и заема южната част на Корейския полуостров , включително и остров Чеджудо и множество по-малки крайбрежни острови . На север граничи със Северна Корея – 248км и има брегова линия със Жълто море – 1620км и Японско море – 490км . Значителна част от страната е заета от планината Кимгансан и Южнокорейски планини , където е най-високият връх Чирасан – 1915м и хълмисти плата . Източните и южните части са равнинни . Климат – субтропичен , със средна януарска температура 5°С, юлска 26°С. Валежи – 1000-1500мм . Главни реки – Нактонган , Ханган . Горите заемат около 60% от територията – субтропични вечнозелени и листопадни .