Природни дадености на Чили

Страната има площ 756,9хил.кв.км . Граничи / в км / с Перу – 196 , Боливия – 890 , Аржентина – 5308 . Брегова линия с Тихия океан – 10680км . На Чили принадлежат и редица острови , по-големи от които са крайбрежните Чилое , западната част на остров Огнена земя , остров Пасха / Рапануи / – 162,5кв.км , острови Хуан Фернандес – 3 острова с обща площ 185кв.км и други . Страната представлява тясна ивица суша , широка от 150 до 350км , с дължина от север на юг – 4300км . Планинската верига на Андите достига височина 6908м / връх Охос дел Саладо /. Северно Чили е в областта на пустинните тропици . Средни летни температури 21°С, зимни 14°С, валежи – до 100мм. Крайбрежната низина е заета от пустинята Атакама . Средно Чили се намира във влажния субтропичен пояс – средни летни температури 18°С, зимни 8°С. Валежи – 2000-3000мм , вечнозелена растителност и гори . Южно Чили е с прохладен и влажен климат на умерените ширини – средни летни температури 15°С, зимни 6°С. Валежи – 2500-3000мм до 6000-7000мм на наветрените склонове . В Главната Кордилерска верига реките са пълноводни , ледникови езера . Гори – 21% от територията.