Природни дадености на Чехия

Страната има площ 78,87хил.кв.км . Граничи с Германия , Полша , Словакия и Австрия . Голяма част от територията е заета от плато – Чешки масив , ограден с планински хребети – Шумава , Чешки / Бохемски / лес , Крушне хори / Рудни планини /, Судети / най-висока точка – връх Снежка – 1602м / и Бохемско – Моравските възвишения . Климат – умерен , със средни температури – януари от     -2°С до 5°С, юли от 17°С до 20°С. Валежи от 500 до 1500мм . Главни реки – Морава, Вълтава , Лаба . Растителност – широколистни и иглолистни гори