Природни дадености на Унгария

Страната има площ 93,03хил.кв.км . Граничи / в км / със Словакия – 608 , Украйна – 115 , Румъния – 445 , Сърбия и Черна гора – 166 , Хърватско – 329 , Словения – 116 и Австрия – 356 . Голяма част от територията е заета от Среднодунавската равнина . На изток от река Дунав е низината Алфьолд , на запад – хълмистата равнина Динантул с отделни невисоки ридове – Бакон , Вертеш , Мечек и други . В северозападните части е низината Кишалфьолд , а в северните – предпланини на Карпатите и вулканични масиви с най-висока точка връх Кекеш в масива Матра – 1015м . Климат – умерено континентален . Средни температури – януари от -2 до -4°С, юли от 20 до 23°С. Валежи – от 450 до 900мм . Главни реки – Дунав , Тиса . Най-голямо езеро – Балатон . Растителност – 18% от територията на страната е заета от гори , главно широколистни