Природни дадености на Турция

Страната е разположена в Западна Азия и Югоизточна Европа . Азиатската и европейската част са разделени от Мраморно море и проливите Босфор и Дарданели . Площта й е 780,6хил.кв.км , от които в Европа – 23,7хил.кв.км / 3,1% /. Граничи / в км / с България – 259 , Гърция – 212 , Грузия – 288 , Армения -312 , Нахичеван / Азербайджан / – 10 , Иран – 454 , Ирак – 331 и Сирия – 877 . Бреговата й линия е с дължина 7104км , от които с Черно море – 1695км , Мраморно море – 927км , Егейско море – 2805км и Средиземно море – 1677км . По-голяма част от азиатската част е планинска – на север – Понтийските планини / връх Качкар – 3937м /, на юг – Тороски / Тавърски / планини / връх Аладаг – 3734м /, а между тях е разположено Малоазиатското / Анадолското / плато . Най-висока точка в страната е затихналият вулкан Арарат – 5165м в Арменските планини . Климат – субтропичен , средиземноморски с влажна зима , във вътрешните части – континентален . Средни температури – януари – от 5 до 15°С, юли – от 15 до 32°С. Валежи – 300-500мм в централните части , в Понтийските планини – до 3000мм . По-големи реки – Тигър , Ефрат , Къзъл Ирмак , Сакария . Във вътрешните части на платото са разположени големите безотточни солени езера – Ван и Туз . Над 25% от територията са заети от гори .