Природни дадености на Русия

Страната е разположена в източната част на Европа и заема цялата северна част на Азия . Граничи на запад с Норвегия , Финландия , Естония , Латвия , Литва , Полша , Белорусия , Украйна , на юг – с Грузия , Азербайджан , Казахстан , Монголия , Китай , КНДР и има брегова линия с Тихия океан – 12280км , Северния ледовит океан – 19240км , Балтийско море – 675км / само с Финския залив – 540км /, Черно море – 430км , Азовско море – 672км и Каспийско море – 920км . Площта й е 17075,4хил.кв.км. На европейската част се падат 3685,4хил.кв.км / 21,6% /, а на азиатската  13380хил.кв.км / 78,4% от общата площ /. Около 70% от територията са заети от равнини – Източноевропейска , в пределите на която са ниските възвишения – Валдайски , Средноруски , Приволжки и др. и низините – Окско-Донска , Прикаспийска и др.Източна граница на Източноевропейската равнина е планинската система Урал / най-висока точка – 1895м /. На изток от Урал е Западносибирската равнина , Средносибирското плато и Якутската равнина . Планински области заемат източните и южните части на страната – северните части на Голям Кавказ / най-високата точка в Русия – връх Елбрус – 5642м /, Южносибирските планини , включващи Алтай / връх Белуха – 4506м /, Западен и Източен Саян . По дължина на Тихоокеанското крайбрежие са планините на Камчатка / вулканът Ключевская Сопка – 4750м / и Курилските острови с активно действащи вулкани . Климат – континентален , в северните райони – рязко континентален , в Далечния изток – умерен , мусонен . Средни температури – януари – от 0 до -5°С в европейската част , до -40°С и -50°С в Якутия ; юли – от 1°С в Северен Сибир до 24-25°С в Прикаспийската низина . Валежи – до 2000мм в Алтай и Северен Кавказ , до 1000мм в Далечния изток , 700мм в европейските равнини . Главни реки – Северна Двина , Печора , Об / с Иртиш /, Енисей, Лена , Индигирка , Колима / към басейна на Северния ледовит океан /, Амур , Анадир / към Тихия океан /, Дон и Кубан / към Черно море /, Нева / към Балтийско море / и Волга / към Каспийско море /. Езера – Каспийско море , Байкал , Ладожко , Онежко и др. Растителност – арктическа , тундрова , лесотундрова , степна , смесени гори / заемат около 65% от площта на страната /. Областите с вечна замръзналост в северните части заемат около 10 млн.кв.км .