Природни дадености на Полша

Страната има площ 312,68хил.кв.км . Граничи / в км / с Германия – 462 , Чехия – 786, Словакия – 518 , Русия – 210 , Литва – 103 , Белорусия – 408 и Украйна – 387 . Има брегова линия с Балтийско море – 524км . Голяма част от територията е заета от хълмисто – моренна равнина с максимална височина до 329м / Балтийската верига / с множество езера в северозападната част и Мазурското поезерие . В южните гранични части са планините Судети / връх Снежка – 1602м /, Карпатите / връх Рисий – 2499м /. Климат – умерен , преходен към континентален . Средни температури – януари – от -1° до -3°С, юли – от 16 до 19°С. Валежи – от 500 – 600мм до над 1000мм в планините . Главни реки – Висла с притоците си Сан , Пилица , Буг и Одра с притоците си Лужицка Ниса и Варта . Растителност – широколистни и иглолистни гори / 27% от площта /.