Природни дадености на Нидерландия

Страната има площ 41,53хил.кв.км . Граничи / в км / с Белгия – 486 и Германия – 576  и има брегова линия със Северно море – 1200 . На север са западните Фризки острови , а на юг – Зеландските . Вътрешните водни територии са 3,9хил.кв.км . Бреговете на Северно море са изрязани от плитководни заливи / Ейселмер , Вестершелде , Остершелде и др. /. В югозападната част е общата делта на реките Рейн , Маас и Шелда. Голяма част от територията е заета от ниска равнина , като 40% от нея са под морското равнище , отделена от морето чрез изкуствени насипи , диги , дюни и превърната в полдери / пресушени земи /. Части от Ардените с максимална височина 321м са разположени на югоизток . Климат – умерен , морски , със средни температури – януари от 1° до 3°С, юли 16 – 17°С. Валежи – 650 – 750мм . Реките са пълноводни , съединени с канали . Растителност – широколистни и иглолистни / изкуствени / гори , заемат 8% от площта .